Att beräkna värdeminskningen av en bil?

Att köpa en ny bil är något som de flesta konsumenter idag noggrant beräknar, planerar och studerar. Generellt är bilkostnader värdeminskning och drivmedel de största posterna som påverkar en bils kostnad. Värdeminskningen av en bil är oftast inte en rolig historia och många konsumenter vill få ett hum om vad bilen kan vara värd i framtiden vid en eventuell försäljning. För att uppskatta ungefärligt vad värdeminskningen av din bil kommer att vara bör man beräkna vad det idag kostar att köpa modellen hos en bilhandlare. Dessutom bör man ta reda på vad liknande, fast äldre modeller, kostar idag hos bilhandlaren.

Som försäljare av en använd bil bör man också ta i beaktande bilens körsträcka, vilket är en betydelsefull faktor gällande värdeminskningen av bilen. En grov uppskattning som generellt görs är att efter tre år har bilen halverat i värde, det vill säga att värdeminskningen av bilen är cirka 20 procent varje år. Självklart finns det undantag för detta, beroende på vilken typ av bil det gäller, samt dess användning.

Vad bör man tänka på gällande värdeminskningen av bilen?

Det finns några tumregler gällande värdeminskningen av bilar. En av dem är att ju större och dyrare bil konsumenten införskaffar, desto mer tappar bilen sitt värde i kronor varje år (det finns undantag). Många undersökningar visar dock att de minsta och oftast billigaste bilarna, är de som också tappar minst i värdet. Anledningen är precis den att de redan är mycket billigare vid en nyproduktion. En annan aspekt som bör tas i beaktande vad gäller värdeminskningen av bilen är själva utrustningsnivån. Utrustning som till exempel stereon tappar sitt värde snabbare än själva bilen. Anledningen till det är att produktcykeln för utrustning oftast är kortare än själva tekniken i en bil. Samtidigt är det en förutsättning att ha en god utrustning för att kunna sälja vidare bilen till ett bra pris.

Det man bör tänka på när man införskaffar en bil är vad bilen skall användas till, vem som skall köra och få plats i bilen samt att man väljer en bil med hyfsad paketutrustning. Självklart bör även säkerheten vara prioriterad.