A comfortable bariatric shower chair

With a bariatric shower chair there’s more than just practicality to keep in mind. Comfort and simplicity in controls and usage can sometimes be underestimated when it comes to good quality equipment for aged care and hospitals. The bariatric shower chairs from TR Equipment however offers that comfort and easy-to-understand controls as well as high quality, durability in materials that help bring it to a low cost of ownership. 

Throughout its history, TR Equipment have offered a plethora of patient hygiene equipment with a focus on, just like with their chairs, safety, simplicity, practicality and low cost of ownership.  The main purpose is to make it easier to transport patients and clean, shower, nurse and dress them without making things harder on the caretakerIt makes toilet visits and transferring patients from one room to another easier while still maintaining a high durability and controls that are easy to understand. 

The benefits of good bariatric shower chairs 

The main benefits of a good bariatric shower chair from TR Equipment is how it helps unload a lot of the strain and burdens that otherwise would be involved when helping a patient that is unable to move by him- or herself with showering or with toileting. It helps improve the comfort for the caretaker and patient both, leading to less stress and risk of injuries from heavy lifting. 

There’s plenty of reasons for a hospital or an aged care facility to get a bariatric shower chair and very few to not get one. Rather than “saving” money by not spending, why not spend to save money, through easing the burden on your caretakers and make It less likely for them to get injured or overwork which would otherwise force them to take time off work? ​​

Hjärtsäker zon- för ett tryggt Sverige

Idag är det över 10 000 personer som drabbas av hjärtstopp varje år i Sverige, 37 procent av dessa är i arbetsför ålder, och av dem är det bara 500 som överlever, detta är något som man vill få ändring på och öka antalet överlevande genom att utbilda så många som möjligt i hur man gör hjärt- lungräddning. Därför har man påbörjat ett projekt som kallas för "Hjärtsäkra Sverige med hjärtsäkra zoner". JS Sjukvårdsutbildning AB är ett företag som är med och driver detta och är uppfyller de kvalitets- och kunskapskraven som finns för att ni ute på företag, kontor, skolor och andra arbetsplatser ska kunna ta del av den utbildning, information och kunskap som finns för att vi tillsammans ska kunna rädda fler liv. 

https://www.sjukvardsutbildning.net/hjartsaker-zon/ kan du läsa mer om projektet och hur man ska gå tillväga för att kunna vara en del i att rädda liv. Målen med projektet är bland annat att vi ska kunna rädda minst 1200 personer varje år, utbilda minst 100 000 personer i HLR med hjälp av hjärtstartare och även dubbla antalet hjärtstartare ute i samhället för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna överleva och få ett bra liv.​

Hjärtsäkra zoner

Det kan kännas lite luddigt vad som menas med just hjärtsäker zon och därför är det viktigt att man anlitar professionella företag som JS Sjukvårdsutbildning AB som kommer ut till er på arbetsplatsen eller skolan och utbildar personal och elever i hur man på bästa möjliga sätt är med och kämpar för ett tryggare och säkrare Sverige.

Ni får bland annat lära er rutiner för hjärtstopp och hjärtstartare, hjälp med repetitionsutbildningar, utbildning och information av kvalitetssäkrade instruktörer och mycket mer. Så för att ta del i projektet och läsa mer kan ni alltid surfa in på www.sjukvardsutbildning.net. ​

Terapi i Stockholm

​Att må dåligt psykiskt är idag otroligt vanligt, många kanske går många år utan att ta tag i detta men det är aldrig någon bra idé, det kan skapa långvarig stress och göra så att ni går in i en mörk och nedåtgående spiral. Idag finns det dessutom otroligt bra hjälp och vård att få om man mår dåligt. Det finns lika många olika anledningar som människor till varför man kan behöva terapi och behandlingar, man kanske har genomgått en traumatisk händelse i barndomen eller nyligen, man lider av sjukdom eller någon diagnos, man kan ha förlorat någon eller haft en dålig relation som man sörjer och mycket mer och då är det absolut väldigt viktigt att man söker hjälp och får komma till en professionell terapeut som kan hjälpa er lägga upp en behandlingsplan med samtalsterapi och även medicinering om det skulle behövas för just dig. 

Hos Terapirummet så får ni just detta, här har man arbetat med psykodynamisk samtalsterapi i många år och kan därför erbjuda dig professionell vård utifrån just dina förutsättningar. Läs mer om terapi i Stockholm​​ på deras hemsida www.terapirummet.se för att få mer kött på benen och för att känna dig trygg innan du väljer att anlita dem då man kan känna sig osäker när man väl ska ta tag i sin psykiska hälsa eftersom att det är otroligt viktigt att man känner sig just lugn och trygg med sin terapeut.​

Enskilda samtal och parterapi

Beroende på hur din vardag och problematik ser ut arbetar man hos Terapirummet alltid utifrån dina behov av en terapeut. Därför erbjuder man såväl enskilda samtal som parterapi tillsammans med din partner eller familjemedlem. Så gå in på deras hemsida för att läsa mer om terapi och för att boka in ert första samtal redan idag. ​​

När vänner inte räcker till finns psykolog i Göteborg

När vänner och familj inte längre räcker till för att lyssna och ge råd kan det vara en god idé att vända sig till en psykolog i Göteborg. Vill man vara säker på att få korrekt bemötande och behandling rekommenderas det att vända sig till Psykologos, inom denna verksamhet arbetar endast certifierade psykologer med lång erfarenhet. Det är viktigt att man känner sig hörd, som person känner man i regel en bekräftelse av personlighet genom en integritet med andra människor.

Alla människor är sociala på en eller annan nivå, vilket också är anledningen till att man ofta känner behov av att få prata av sig och få dela det man tycker, tänker och har upplevt. Talar man då med någon som har utbildning kommer man lättare kunna ha fokus på samtalen och hålla sig till ämnet. Man kan också få hjälp med hur man ska tänka för att komma ifrån negativa mönster och tankar.

Fördomar i samband med psykologbesök.

En fördom som ofta finns är att man enbart bokar tid och besöker psykolog när det gått utför och man mår riktigt dåligt. Det finns inget som hindrar en från att tala ut och få perspektiv på saker och ting även om man inte mår direkt dåligt. Det kan göra att man slipper hamna i en svacka utan själv kan ta sig ur jobbiga situationer.

Det kan lika gärna innebära att man får stärkt självkänsla och därigenom lyckas prestera bättre på jobbet och mår bättre i största allmänhet. Det finns olika former av samtalsterapier, det kan vara de traditionella mötena som är mellan patient och terapeut, men det kan också vara flera som är patienter och som gör besöket gemensamt. Vilken metod man väljer handlar om vad man vill lägga fokus på och vad som är mest bekvämt för en själv. Det är viktigt att man följer sin egen inre röst när det kommer till dessa val.